Poradenské a osvetové centrum Nadácie DeDo

Odstraňovanie diskriminácie by malo byť bežnou súčasťou nášho každodenného života. Niet takých ľudí, čo by ju chceli zažívať na vlastnej koži. Budovanie centier pomoci a dlhoročné pracovné skúsenosti s deťmi a rodinami v kríze nás primälo začať realizovať nové projekty a hľadať inovatívne formy pomoci, ktoré sa zameriavajú na sprevádzanie rodín v ich neraz zložitých životných situáciách. Máme množstvo vedomostí a príkladov od rodín v našej starostlivosti o častom zneužívaní a diskriminovaní na pracoviskách či pri poskytovaní sociálnych, zdravotných a iných služieb.

Spomínané skutočnosti vyústili do zámeru spustenia dvoch poradenských a osvetových centier s ambulantnými službami v Košiciach a Prešove pre poskytovanie podpory a sprevádzania v oblasti boja proti všetkým formám diskriminácie.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk www.ia.gov.sk

Stiahnite si brožúru a letáky

s informáciami k téme diskriminácie

A6_brozura_diskriminacia

Kontaktujte nás

Navštívte naše poradenské centrá, zavolajte nám alebo nás kontaktujte emailom

Poradenské a osvetové centrum

Mlynská 26, Košice
055/7289702

Poradenské a osvetové centrum

Lomnická 30, 080 01 Prešov

Email

diskriminacia@nadaciadedo.sk

Kontaktný formulár

Ak potrebujete poradiť alebo zodpovedať otázku týkajúcu sa diskriminácie, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom tohto formulára

© NADÁCIA DeDo 2018-2019