V práci trávime podstatnú časť svojho života. Je skvelé mať dobrého šéfa, fajn kolegov a pohodovú atmosféru na pracovisku. Na udržiavaní a rozvíjaní priateľských vzťahov je však potrebné pracovať, venovať pozornosť firemnej kultúre a našim vlastným postojom a myšlienkam, ktoré prezentujeme. Ak sa na pracovisku rozšíri ohováranie, výsmech, verbálne útoky, izolovanie, sledovanie, podrazy medzi kolegami v pracovných úlohách, ide o šikanovanie na pracovisku, teda mobbing. Ak sa takto správa šéf, ide o bossing. Cieľom takéhoto očierňovania a negatívneho správania sa voči konkrétnemu zamestnancovi býva často snaha získať lepšie miesto alebo obava zo straty pracovnej pozície.

Mobbing a bossing môžu zanechať na fyzickom a psychickom zdraví človeka vážne následky, preto je nutné sa brániť a nenechávať bez reakcie, ak sme svedkami takýchto negatívnych prejavov na pracovisku. Medzi odporúčané kroky patrí upozornenie vedúcich pracovníkov prípadne odborov na šikanu, informovanie Inšpektorátu práce a ďalších organizácií, ktoré sa zaoberajú touto témou či podanie žaloby na súd. Niekedy je najlepším riešením nebáť sa takúto prácu čo najskôr opustiť a nájsť si nové slušné zamestnanie.

Viac v našich letákoch.